Fråga facket Fråga facket

Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

Fackligt och politiskt Kvinnor i arbetaryrken tjänar närmare 5 000 kronor mindre per månad än vad den officiella statistiken anger. Den faktiska lönen för arbetarkvinnorna var år 2013 i genomsnitt 17 500 kronor i månaden, inte 22 200 kronor som den officiella statistiken säger. Det visar årets upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Faktisk månadslön

LOs årligt återkommande Jämställdhetsbarometer syftar till att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män, i yrkeslivet och i familjen. För att förstå skillnaderna i lön mellan personer av olika kön och klass har LO introducerat det nya lönemåttet faktisk månadslön.

Med det lönemåttet ser vi följande genomsnittlig faktiskt månadslön: 

  • Arbetarkvinnor 17 500 kronor per månad
  • Män i arbetaryrken 23 400 kronor
  • Tjänstemannakvinnor 28 600 kronor
  • Tjänstemän 37 500 kronor

En skillnad på 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

LOs förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 (pdf)