Fråga facket Fråga facket

Fler arbetslösa och obehöriga till gymnasiet i Västsverige

Fackligt och politiskt I rapporten ”Ung i Västra Götaland” kartlägger LO-distriktet i Västsverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Västra Götaland har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 10,7 till 13,4 procent mellan 2006-2012. 23 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 16,6 procent och 8,3 procent lever av ekonomiskt bistånd. I Hallands kommuner ökade andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan från 8,5 till 10,1 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Skolan måste bli bättre på att ge barn med olika bakgrund en jämlik start i livet. Vi ser idag en negativ utveckling mot att föräldrars utbildningsnivå och vilket land man kommer ifrån allt tydligare påverkar betygen i grundskolan och hur man sedan klarar gymnasiet. Barn som klarar sig dåligt i skolan löper sedan större risk för arbetslöshet och beroende av ekonomiskt bistånd, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.   
 
Bakgrund
Allt fler unga klarar inte grundskolan. Andelen elever som saknar behörighet till gymnasiet från grundskolan har ökat från drygt 8 procent 1998 till 12,5 procent 2012. Bara 44 procent av eleverna med förgymnasialt utbildade föräldrar uppnår målen i alla ämnen, medan motsvarande siffra för elever med minst en eftergymnasialt utbildad förälder är 87 procent. 23 procent av gymnasieeleverna fullföljer inte utbildningen inom fyra år och löper ökad risk för arbetslöshet. Andelen arbetslösa unga (18-24 år) ökade till 17,7 procent i Sverige under 2012 enligt Arbetsförmedlingens statistik.

LO vill se en rad åtgärder
Grundskolan
- Samhället har inte råd att år efter år överlämna en grupp ungdomar till gymnasieskolan utan reella förutsättningar att lyckas. Skolan behöver mer resurser, men resurserna behöver också fördelas så att de stödjer de skolor och elever som har störst behov. Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan behöver också förstärkas. Sedan måste effekterna av det fria skolvalet fortsätta utredas, då det riskerar att fortsätta öka segregationen i skolan, säger Dan Gabrielsson.

Gymnasieskolan
- Dagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på omställning. Att som den borgerliga regeringen försvåra för elever som går på yrkesförberedande program att få högskolebehörighet, leder inte bara till att programmen blir mindre attraktiva för unga, utan också till sämre omställningsförmåga i framtiden. Vi behöver också förstärka övergången från studie till arbete, exempelvis genom att fortsätta arbetet med yrkesintroduktion för unga på bransch- och förbundsnivå, i jobbpaktens anda, säger Dan Gabrielsson.   


Läs hela rapporten:
Ung i Västra Götaland (PDF)
Ung i Halland (PDF)


Dan Gabrielsson
Ordförande LO-distriktet i Västsverige
Tel: 0706- 57 31 26
E-post: dan.gabrielsson@kommunal.se

Sandra Rensfeldt
Pressekreterare LO-distriktet i Västsverige
Tel: 031-774 30 62, 0768-30 30 74
E-post: sandra.rensfeldt@lo.se