Fråga facket Fråga facket

Vinna val!

Kurs för dig som är förtroendevald och som ska genomföra politiska samtal i valrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

”Vinna val” är en två-dagars utbildning för dig som ska föra politiska samtal i valrörelsen, oavsett om det sker per telefon, på arbetsplatser eller vid fikabord.
Vi står inför flera politiska vägval. Vilken utgång vi får i höstens val spelar roll för hur samhället och arbetslivet kommer att utvecklas. Vi behöver en politik som gör att vanligt folk får det bättre. Samhället ska hålla ihop. Sverige ska vara tryggt att arbeta, leva och åldras i. Alla ska omfattas av tryggheten. Därför behöver vi en politik för full sysselsättning, välfärd, trygghet och jämlikhet.

För att hjälpa dig i de politiska samtalen genomför vi nu denna utbildning. Den kommer ge dig kunskaper både i fackföreningsrörelsens aktuella politiska agenda men också om hur vi kan ha en effektiv politisk kommunikation. Vi kommer blanda både teori och praktik, öva och tillsammans stärka oss i det viktiga arbetet vi har framför oss.

Målgrupp: Förbundens förtroendevalda som ska genomföra politiska samtal i valrörelsen.

Ekonomi: LO ersätter deltagaren med utbildningsarvode. Utbildningsarvodet är 1 336 kr/dag och är skattepliktigt. Övriga kurskostnader finansieras av LO.

Anmälan via e-post till: liza.cailipan@lo.se, ange namn, förbundstillhörighet, kurstillfälle, samt personnummer, namn, hemadress, e-postadress och mobilnummer.

Aktuella kurstillfällen:

Datum Ort Sista anmälningsdag
17-18 april Kungälv  20 mars
17-18 april Kungälv 20 mars
19-20 april  Falköping  23 mars
24-25 april  Alingsås  28 mars
26-27 april  Svenljunga  28 mars
8-9 maj  Varberg  10 april
16-17 maj  Trollhättan  18 april
22-23 maj Göteborg  24 april
Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.