Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO-distriktets höstmöte

Vid LO-distriktet i Västsveriges representantskapsmöte 24 november antogs ett uttalande av ombuden. Det handlar om att Sverige är ett bra land att leva i men det är dags att stoppa otryggheten från att breda ut sig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uttalande antaget vid LO-distriktets höstmöte 24 november 2017
Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett tryggt välfärdssamhälle vi kan vara stolta över. Trots en svår parlamentarisk situation har vår regering lyckats genomföra en rad reformer som gör stor nytta för Sverige och för LOs medlemmar. Det handlar om höjd A-kassa, höjt barnbidrag, satsningar på bostadsbyggande, ett nytt kunskapslyft och förstärkningar i välfärden för kommuner och landsting.

Sveriges ekonomi går bättre än på länge. Vi har alla möjligheter att investera i människor och i samhället och bygga ett bättre Sverige. Utvecklingen med sämre anställningsvillkor, en välfärd som har svårt att leverera och en landsbygd där det offentliga Sverige drar sig tillbaka går att stoppa. Våra medlemmars vardag ska bli bättre – och präglas av trygghet istället för osäkerhet.

För oss handlar nästa års val därför om en huvudfråga: Att öka tryggheten för vanligt folk!
Våra krav är rimliga: Våra medlemmar ska kunna leva och arbeta både i städer och glesbygd. Välfärden ska fungera. Ingen ska utsättas för våld på jobbet. Våra löner ska inte sänkas och våra arbetsvillkor ska vara trygga!
De borgerliga partierna inklusive Sverigedemokraterna vill istället öka klyftorna. De vill sänka skatten ännu mer för de rika. De vill lagstifta om sänkta löner. De vill tillåta obegränsade privata vinstuttag ur vår gemensamma välfärd. Samtidigt vill de lägga mindre pengar till skolan, vården och omsorgen. Med deras politik ökar otryggheten.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har vänt landets ekonomi från minus till plus och skapat utrymme för jobb och tillväxt över hela landet. De skapar förutsättningar för fler vuxna i skolan, mer personal i äldreomsorgen och att vård alltid ska ges efter behov, inte efter plånbokens tjocklek. De vill stoppa vinstjakten i välfärden och hitta vägar till lyckad integration och etablering för nyanlända.

Statsminister Stefan Löfven kommer från vår verklighet, från ett LO-yrke. För oss är det alltid hårt arbete som gäller. Att ge upp eller gnälla är aldrig ett alternativ, det är den inställningen som har byggt det svenska välfärdssamhället. Och det är den som kan bygga Sverige starkt igen.

Visst kostar det. Men nu när landets ekonomi är starkare än på länge måste vi se möjligheterna och ta dem. Sverige har råd med trygghet för vanligt folk. Men då krävs en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering. Med den målsättningen inleder vi nu vårt valarbete i LO-distriktet i Västsverige!

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.