Fråga facket Fråga facket

Ordning och reda i bygget av Västlänken

En rad stora infrastrukturprojekt ska genomföras i Göteborgsområdet de närmaste åren. Självklart skall det vara ordning och reda både på arbetsmiljö och arbetsvillkor på de arbetsplatserna. LO-distriktet har därför tagit initiativ till en tvärfacklig grupp för att samarbeta i dessa frågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Martin Karlsson
Martin Karlsson

Debattartikel i GP på ämnet 20180103
Gruppen består av representanter från LO Västsverige, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Transport.

- Vi såg behovet av att samordna oss för att kunna prata med en röst med både beställare och utförare i de här stora projekten, säger Martin Karlsson, ansvarig ombudsman på LO-distriktet.

Projektets syfte är att dels kunna påverka villkoren i upphandlingen för att få in mer sociala hänsyn redan där och dels övervaka byggprocesserna både på projektledningsnivå och på marken.

- Det blir många upphandlingar, bara för att bygga Västlänken, vissa har kommit längre, andra kan vi vara med och påverka direkt - om Trafikverket släpper in oss, säger Martin Karlsson

Det första steget är nu att träffa Trafikverket och försöka etablera ett formellt samarbete. De medverkande förbunden har utsett representanter till en styrgrupp och det kommer att avsättas resurser för att kunna genomföra projektet på bästa sätt.

Det är tre saker den gemensamma gruppen vill genomföra.

1. Vara med och påverka pågående upphandlingar så att kraven som ställs för att säkerställa arbetsmiljön och motverka social dumpning är tillräckliga.
2. Vara med i processen för att minska risken för att oseriösa aktörer kommer in på byggarbetsplatserna.
3. Vara närvarande på byggarbetsplatserna med särskilda fackliga observatörer för att uppmärksamma missförhållanden.

- Vi ska ha ordning och reda på de här byggena. Vi vill naturligtvis ha fler medlemmar men framförallt vill vi att alla som jobbar ska ha schyssta villkor och en schysst arbetsmiljö, säger Martin Karlsson.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.