Fråga facket Fråga facket

Den digitala revolutionen - hot eller möjligheter

Seminarieserien Nya Tider Nya Jobb bjuder in till en kväll om digitaliseringen: Genom historien har mänskligheten upplevt flera revolutioner som alla har gemensamt att de på ett eller annat sätt fundamentalt förändrat våra samhällen. Just nu pågår en ny revolution som kommer att innebära en omfattande samhällsförändring: den digitala revolutionen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Redan idag påverkar den digitaliseringen i stor utsträckning vår vardag. Den teknologiska utvecklingen medför att kommunikation mellan människor världen över underlättas. Forskning på viktiga områden kan intensifieras med hjälp av algoritmer och snabba datorer. Produktion kan effektiviseras genom bättre planering av flöden och robotar tar över tunga, repetitiva jobbmoment. Lärare och elever kan via globala nätverk och digitala faktabaser få tillgång till aktuella kunskaper.

Digitaliseringen medför också stora förändringar på arbetsmarknaden. Vissa jobb kommer att försvinna helt medan andra jobb får ändrat innehåll. Under en längre tidsperiod är det troligt att uppemot 40 procent av de idag existerande jobben kommer att påverkas. Med detta som utgångspunkt infinner sig en rad olika frågor om möjligheterna men också om de eventuella negativa konsekvenser eller faror som
digitaliseringen och automatiseringen kan medföra. 

Kommer en betydande del av de nuvarande jobben att försvinna då robotar och digitala tjänster ”tar över”? Vilka nya jobb kommer att skapas och hur? Hur ser kompetenskraven ut i den ”digitala tidsåldern”? AI och digitaliserade produktionsmönster sägs vara sättet att bibehålla konkurrenskraften både inom EU och i Sverige, stämmer det? Vilka nya krav och uppgifter bör skolan och eftergymnasial utbildning förbereda sig på redan i dagsläget? Hur bör och kan den fackliga världen respektive företag ta sig an de aktuella utmaningarna? Vad kan EU göra för att underlätta övergången?

Inbjudan (pdf 84 kb)

Tid
Måndag 5 november kl 18.00 - 20.00 (kaffe serveras från 17.30)
Plats
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg
Panel
Carl Bennet, industriman och storägare i flera börsnoterade bolag
Ann-Therése Enarsson, VD för tankesmedjan Futurion
Tobias Baudin, ordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet
Sofia Granath, Chef för strategi- och produktutveckling, Wireless Car AB
Moderator
Karin Klingenstierna
Arrangörer:
Soc&Dem-gruppen, Europaparlamentariker Olle Ludvigsson,
IF Metall Göteborg, LO Göteborg

Anmälan
Seminariet är gratis och helt öppet. Alla är hjärtligt välkomna!
Anmälan är obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.