Fråga facket Fråga facket

Årets skyddsombud 2023

Gesine Kaiser, Byggnads Väst, är årets skyddsombud 2023 i LO-distriktet i Västsverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Årets skyddsombud 2023 Gesine Kaiser, Byggnads Väst
Årets skyddsombud 2023 Gesine Kaiser, Byggnads Väst

Byggnads nominering:
"Vi vill nominera Gesine Kaiser till årets skyddsombud.

Gesine har under flera år sökt samverkan med sin arbetsgivare kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hon har efterfrågat att få delta i allt rörande de uppgifter som ligger i skyddsombudets arbetsuppgifter, från skyddsronder till anpassnings- och rehabiliteringsfrågor. Men som inte helt ovanligt för våra skyddsombud, bemötts med uteblivna svar och huvudskakningar till tydliga nej.

Gesine har dock inte gett upp, vilket inte är helt ovanligt när motstånd och ovilja visas från arbetsgivaren. Hon har i närtid med stöd i avtal och lag ställt krav på sin arbetsgivare att kunna få utföra de arbetsuppgifter som åligger ett skyddsombud.

Vi nominerar henne på grundval av idogt kämpande för att få förändring i arbetsmiljöarbetet att förbättra för sina arbetskamrater."

Årets skyddsombud nomineras av fackliga avdelningar och regioner i Västsverige. Nomineringarna behandlas av LO-distriktets arbetsmiljöutskott och lämnar förslag till LO-distriktets verkställande utskott som utser årets skyddsombud.

Priset består av ett diplom och en värdecheck på 2000 kronor. Priset delas ut på LO-distriktets höstrepresentantskap varje år. 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.