Fråga facket Fråga facket

Årets skyddsombud 2017

Johan Harrysson från GS-facket avdelning 6 Väst är årets skyddsombud 2017! Johan bor i Svenljunga och jobbar på Västkuststugan AB.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Johan Harrysson och LO-distriktets ordförande Dan Gabrielsson vid prisutdelningen
Johan Harrysson och LO-distriktets ordförande Dan Gabrielsson vid prisutdelningen

Johan blev nominerad med följande motivering:

Motivering: Johan har under många år varit pådrivare av arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Han är starkt bidragande till att Västkust-stugan idag har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder, riskbedömningar och ett aktivt skyddskommittéarbete. Han har i samverkan med arbetsgivaren genomfört regelbundna undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket i sin tur har bidragit till i dag ett mycket bra arbetsklimat.
Förutom att Johan är kunnig inom arbetsmiljö och försäkringar är han en god företrädare för den fackliga organisationen, god kamrat och medmänniska som alla arbetstagare kan vända sig till.
Ett skyddsombuds roll är att företräda arbetstagare och samverka med arbetsgivare inom arbetsmiljöområdet. Detta gör Johan på ett utomordentligt sätt!

LO-distriktet i Västsverige gratulerar Johan Harrysson. Priset består av ett diplom och en prissumma om 2000 kr. Prisutdelningen skedde under LO-distriktets höstmöte.
Se prisutdelningen här:

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.