Fråga facket Fråga facket

Ny rapport om bemanningsbranschen i Västsverige

Fackligt och politiskt För 20 år sedan blev personaluthyrning tillåten i Sverige. En ny rapport från LO i Västsverige kartlägger bemanningsbranschen i Västsverige och syftar till att skapa en fördjupad förståelse av branschens villkor. Målet är att hitta nya sätt att arbeta fackligt gentemot branschen och att skapa ett bättre arbetsliv för inhyrd personal. Läs hela rapporten i sin helhet här.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ny rapport om bemanningsbranschen i Västsverige

För 20 år sedan blev personaluthyrning tillåten i Sverige. En ny rapport från LO i Västsverige kartlägger bemanningsbranschen i Västsverige och syftar till att skapa en fördjupad förståelse av branschens villkor. Målet är att hitta nya sätt att arbeta fackligt gentemot branschen och att skapa ett bättre arbetsliv för inhyrd personal. 

Rapporten visar att arbetsformerna behöver utvecklas och bli bättre. Framförallt måste Förtroendemannalagen tillämpas så att inhyrd personal alltid omfattas av den. Även personal på bemanningsföretag som vill ta på sig fackliga uppdrag måste få allt stöd de behöver. Otydligt arbetsmiljöansvar Vanligtvis får inhyrd personal arbetsuppgifter som kräver kort upplärningstid; många gånger tunga och ensidiga jobb. Samtidigt medför inhyrningen av personal att ansvaret för personalfrågor blir otydligt. Enligt Arbetsmiljölagen har bemanningsföretag och företag som hyr in arbetskraft ett gemensamt ansvar för arbetsmiljöarbetet. 2010 fick skyddsombuden rätt att stoppa arbetet även för inhyrd arbetskraft på arbetsplatsen. Rapporten visar dock att osäkerhet kring rehabilitering kan bli en hälsofälla för anställda i branschen.

Läs hela rapporten i sin helhet här.