Fråga facket Fråga facket

SAK-rådets Utmärkelse

Facket i skolan SAK-rådet, som står för skola och arbetslivskontakter, är en grupp som samverkar med Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen, LO och TCO för att nämna ett par. Syftet är att lyfta fram de skolor och arbetsplatser som satsar på att utveckla samarbetet och kvaliteten i skola-arbetslivskontakter och på detta sätt få fram goda exempel som kan inspirera andra i skola-arbetslivsarbetet. Läs mer här.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

SAK-rådets Utmärkelse

SAK-rådet består av Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, Svenskt Näringsliv, SACO, TCO och Västsvenska Handelskammaren.

SAK-rådet ska synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola - arbetsplatser för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt.

Rådet arbetar kontinuerligt med att genomföra innehåll och intentioner i avsiktsförklaringen, att följa och stödja varandras arbete med skola-arbetslivssatsningar samt att gemensamt utveckla innehåll och form i detta arbete.

SAK-rådet har även tagit initiativ till Praktikplatsen.se och Utmärkelsen.

Läs mer här.