Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö i Hallands län 2009-2014

En ny rapport från LO visar att 979 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Hallands län under 2014. Utöver dessa var det en person som dog på sitt arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Budgetsatsningar på arbetsmiljö

LO kritiserade den tidigare borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågan. Anslagen till Arbetsmiljöverket skars ner och Arbetslivsinstitutet avvecklades. Den nya regeringen påbörjar därför sitt arbete i uppförsbacke men visar att de tar arbetsmiljöfrågan på större allvar genom att presentera en rad budgetsatsningar på området. Detta till trots så finns det fler områden som återstår och behöver åtgärdas.

Dyr dominoeffekt

En dålig arbetsmiljö kostar för både skattebetalarna och samhället på grund av sjuk- och rehabiliteringsutgifter. Dålig arbetsmiljö innebär förutom individuellt lidande också skattebortfall och färre som bidrar till att försörja en åldrande befolkning. Det har Sverige inte råd med. Föreliggande rapport visar dock att vi är långt ifrån målet om en god arbetsmiljö för alla.

- Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter resurser. Vi måste ha tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer och pengar till forskning och utveckling. Utöver det behövs en stark lagstiftning, aktuell och relevant kunskap om arbetsmiljöproblem och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud, säger Gabrielsson.