Fråga facket Fråga facket

Alliansens oenighet om utanförskapet

Fackligt och politiskt I förra valet gick Alliansen till val på att minska utanförskapet. En ny rapport från LO-distriktet i Västsverige visar att begreppet använts på så olika sätt att utanförskapets omfattning varierat från 200 000 till över 1,5 miljoner personer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Alliansen oenig om siffrorna i ”utanförskapet”

I förra valet gick Alliansen till val på att minska ”utanförskapet”. En ny rapport från LO-distriktet i Västsverige visar att begreppet använts på så olika sätt att ”utanförskapets” omfattning varierat från 200 000 till över 1,5 miljoner personer.

I valet 2006 kom frågan om sysselsättningen högst på väljarnas dagordning och förknippades starkt med Moderaterna. När Alliansen (m + fp + c+ kd) vunnit valet 2006 säger man i regeringsförklaringen att Sverige lider av ”massarbetslöshet” och ”Arbetsmarknadsverket skall reformeras från grunden.” Man ska också ”bryta utanförskapet”. Dåvarande generaldirektören Bo Bylund som av Fredrik Reinfeldt ska ha kallats ”en socialdemokratisk valarbetare” fick sparken. Man beslöt avstå från att använda sig av utnämningsmakten och valde i stället att annonsera efter en efterträdare. Angeles Bermudez-Svankvist sökte och fick tjänsten som generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

I slutet av augusti 2013 beslöt regeringen att skilja henne från sitt uppdrag efter att man gjort en ”- - - samlad bedömning.” Knappt en månad senare ersattes arbetsmarknadsminister Hillevi Engström med Elisabeth Svantesson, ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Regeringen har också aviserat ” - - - en bred översyn av Arbetsförmedlingen.” som enligt senare besked får anstå till efter valet hösten 2014.

Frågan som inställer sig är vad ”utanförskap” egentligen är? Hur definieras ”utanförskap”? Syftet med denna rapport är att ta reda på detta.