020560056 ring fackets hjälptelefon

Verksamhetsberättelse 2017

Om oss


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Västsveriges verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för 2017 sammanfattar LO-distriktet i Västsveriges verksamhet under 2017. 

I årsredovisningen och förvaltningsberättelsen redovisas styrelsens sammansättning, interna arbetsgrupper, medlemsutveckling, resultat- och balansräkning.

Läs verksamhetsberättelsen i sin helhet:

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2015 (PDF)