020560056 ring fackets hjälptelefon

Om Facket, EXTERNAT


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Efter genomgången kurs ska deltagare ha kunskap om fackets värdegrund, fackets roll på arbetsmarknaden och hur deltagare kan bli mer aktiv på arbetsplatsen och i facket.

Kursinnehåll  1. Människovärde

  2. Unga arbetare och makten på arbetsplatsen

  3. Klass och rättvisa

  4. Facklig aktion och påverkan

Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

Adress
Olof Palmes Plats 1
Göteborg

Kursanordnare
LO-distriktet i Västsverige - Skol- & ungdomsverksamhet

Kostnad
Ingen deltagaravgift

Ekonomi
Facklig avdelning/LO svarar för stipendie och anmälan måste godkännas av avdelningen. För icke-medlemmar svarar LO för stipendie.

Ansök senast 2020-10-19Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information