Facket direkt facketdirekt.nu

Landvetterprojektet

Landvetter-projektet syftar till att organisera arbetarna på det kraftigt växande flygplatsområdet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Flyghotell
Foto: Lars Forsstedt

Framtidens medlemmar

Landvetters flygplats bygger ut och med det tillkommer nya arbetstillfällen. Redan i dag är Landvetter flygplats en stor arbetsplats med cirka 3 500 anställda. Det finns många olika yrkesgrupper på arbetsplatserna redan i dag och ännu fler blir det efterhand de planerade verksamheterna kommer igång.

På ett område av 2 000 000 kvadratmeter planeras det för verksamheter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Det beräknas bli upp till 11 000 framtida arbetstillfällen när Västsveriges Airport City vuxit fram.

Tvärfackligt samarbete

LO-distriktet tillsammans med Seko, Handelsanställdas förbund, Fastighetsanställdas förbund, Transportarbetareförbundet och Hotell- och Restaurangfacket har därför startat ett samarbete för att möta upp den tvärfackliga medlemskåren och samtala med potentiella medlemmar. Ambitionen är att rekrytera nya medlemmar, informera om medlemskapet och prata om försäkringar.

Fackligt centrum

Inom projektet har ett fackligt centrum uppstått där de redan befintliga fackliga förtroendevalda kan hjälpas åt och samarbeta både för bättre service för befintliga medlemmar och för att ge information till blivande medlemmar.

Kontaktperson:
Helen Murray, LO-distriktet i Västsverige
070-532 3066
helen.murray@lo.se