Facket direkt facketdirekt.nu

Årsmöte och Höstmöte 2020

På grund av coronapandemin har förutsättningarna för LO-distriktets årsmöte och höstmöte förändrats drastiskt. Vi kommer att genomföra båda möten under en dag. Den 11 november 2020. På den här sidan hittar ni de handlingar som ombud och åhörare behöver för att kunna förbereda sig och följa mötet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det blir ett annorlunda möte då vi kommer att finnas på sex olika platser. Presidiet kommer att finnas på en plats och ombuden på fem lokaler som är utspridda i Västsverige. I Falkenberg, Göteborg, Trollhättan, Skövde och på Viskadalens folkhögskola i Borås. Representanter från LO-facken i kommunerna kommer att beredas möjlighet att delta på Viskadalens folkhögskola. 

För övriga gäster och åhörare kommer det att finnas en möjlighet att delta digitalt. Här kommer en länk till teamsmöte för åhörare att publiceras senare.

Förslag till dagordning (länk till handling publiceras inom kort):

Program publiceras inom kort.

Handlingar till LO-distriktet i Västsveriges årsmöte den 11 november 2020,

8. Verksamhetsberättelse för 2019 (länk till handling)

9. Årsredovisning för 2019 (länk till handling)

15. Val (Valberedningens förslag publiceras efter 16 oktober)

Handlingar till LO-distriktet i Västsveriges höstrepresentantskap den 11 november 2020,

6. Utdelning – Årets Skyddsombud 2020 (juryns motivering publiceras senare)

7.Verksamhetsplan 2021 (länk till handling) 

8. Budget 2021 (länk publiceras efter 16 oktober)