020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Stark sysselsättning men fortsatta matchningsproblem

Hög BNP-tillväxt och kraftigt ökad sysselsättning. Så ser LO-ekonomernas prognos ut för svensk ekonomi våren 2017 enligt LO-ekonomerna. De pekar också på behovet av kraftigt ökade statsbidrag för att klara välfärden de närmsta åren.

Fackliga framgångar på Socialdemokraternas kongress

När de viktiga områdena om arbetsrätt och arbetslivets villkor var uppe för beslut visade de fackliga ombuden stor kraft.

Krister Andersson, LO-distriktet i Västsveriges chef, satsar på jämlikhet

Från och med hösten 2017 kommer Krister Andersson att arbeta med jämlikhetsutredningen inför LOs kongress 2019.  Hans uppdrag är bland annat att stärka utredningen och möjliggöra för regionala genomslag.

Låglönesatsning fastlagd

LO välkomnar beskedet att fack och arbetsgivare inom industrin kommit överens om ett treårigt avtal.

LO-distrikten: Gör om LAS och lagstifta mot hyvling

Det är dags att agera för en stabil arbetsmarknad och lagstifta mot hyvling, skriver ordföranden i samtliga LO-distrikt på Dagens Arena i en uppmaning till den Socialdemokratiska partikongressen den 8:e till 12:e april.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ekonomiska utsikter våren 2017

Hög BNP-tillväxt och kraftigt ökad sysselsättning. Så ser LO-ekonomernas prognos ut för svensk ekonomi.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev