020560056 ring fackets hjälptelefon

Verksamhetsberättelse 2015

Om oss

Publicerad
Uppdaterad

LO-distriktet i Västsveriges verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 sammanfattar LO-distriktet i Västsveriges verksamhet under 2015. Inledningsvis redovisas några generella utvecklingstendenser som påverkar LO-medlemmarnas arbetsliv i Västsverige. Sedan följer en genomgång av LO-distriktets olika verksamheter och uppdrag utifrån såväl policy- som organisatorisk synpunkt. Slutordet vigs däremot åt att redovisa både allmänna och framåtblickande uppgifter för LO-distriktets nuvarande och framtida verksamhet.

I årsredovisningen och förvaltningsberättelsen redovisas styrelsens sammansättning, interna arbetsgrupper, medlemsutveckling, resultat- och balansräkning.

Läs verksamhetsberättelsen i sin helhet:
Verksamhetsberättelsen 2015 (PDF)