020560056 ring fackets hjälptelefon

Verksamhetsberättelse 2016

Om oss


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Västsveriges verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 sammanfattar LO-distriktet i Västsveriges verksamhet under 2016. 

I årsredovisningen och förvaltningsberättelsen redovisas styrelsens sammansättning, interna arbetsgrupper, medlemsutveckling, resultat- och balansräkning.

Läs verksamhetsberättelsen i sin helhet:
Verksamhetsberättelsen 2016 (PDF)

Verksamhetsberättelsen 2015 (PDF)