020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Götene


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Järnvägsgatan 13
533 30 GÖTENE
0761-80 44 10
gotene@lofacken.com

Ordförande:
Gun Gustafsson
0705-47 86 67
gunsan99@live.se

Kommunens hemsida: www.gotene.se