020560056 ring fackets hjälptelefon

Svenska Målareförbundet

Publicerad
Uppdaterad

Förbundskontoret:
Besöksadress: Hagagatan 2
Postadress: Box 1113 111 81 Stockholm
Telefon: 08-587 274 00
E-post: post@malareforbundet.se
Hemsida: www.malareforbundet.se

Avd 3 Väst

Olof Palmes Plats 1
413 04 GÖTEBORG

Telefon: 031 - 81 85 60, Fax: 031 - 16 80 56
E-post: avd3@malareforbundet.se

Avd 4 

Magasinsgatan 10
504 35 Borås

Telefon: 033-20 55 80, Fax: 033-13 46 65
E-post: avd4@malareforbundet.se