020560056 ring fackets hjälptelefon

Rapporter

Här finner du våra rapporter i pdf-form som går att ladda ner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Hård konkurrens om sommarjobben i Halland

  Under perioden oktober till april anmäldes 8 300 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västsverige. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) 4 900 unga i Halland varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga.  

 • Hård konkurrens om sommarjobben i Västra Götaland

  Under perioden oktober till april anmäldes 7 008 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15 24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) i Västra Götalands län varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga. 

 • Ung i Halland

  I den här rapporten kartläggs sambanden mellan arbetslöshet, skola och uppväxtvillkor.Kartläggningen understryker vikten av fullständiga gymnasiebetyg för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

 • Ung i Västra Götaland

  I den här rapporten kartläggs sambanden mellan arbetslöshet, skola och uppväxtvillkor.Kartläggningen understryker vikten av fullständiga gymnasiebetyg för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen – Halland

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen – Västra Götaland

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken – Halland

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren. Risken är att den arbetsmarknadspolitik regeringen för, eller bristen på en sådan, allvarligt försvagar Sveriges förmåga till omställning. Rapporten föreslår avslutningsvis en rad åtgärder som på lång sikt förbättrar kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och förbereder de som nu är arbetslösa på att ta de jobb som finns eller kommer i framtiden.  

 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken – Västra Götaland

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren. Risken är att den arbetsmarknadspolitik regeringen för, eller bristen på en sådan, allvarligt försvagar Sveriges förmåga till omställning. Rapporten föreslår avslutningsvis en rad åtgärder som på lång sikt förbättrar kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och förbereder de som nu är arbetslösa på att ta de jobb som finns eller kommer i framtiden.  

 • 300 i arbetsprogram utan ersättning i Halland

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Halland deltog över 300 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 35 personer, en ökning med 20 procent sedan 2010. Samtidigt tvingades 1 190 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning. 

 • I Fas 3 utan aktivitetsstöd i Västra Götaland

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Västra Götaland deltog över 3 100 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 140 procent sedan 2010. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 560 personer. Samtidigt tvingades 11 000 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning.  

 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Halland

  Denna rapport kartlägger och granskar arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödetsutveckling i Hallands kommuner från 2005 till 2012. Inledningsvis ges en kortpresentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler löntagare kan försäkra sig. 

 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Västra Götaland

  Denna rapport kartlägger och granskar arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödetsutveckling i Hallands kommuner från 2005 till 2012. Inledningsvis ges en kortpresentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler löntagare kan försäkra sig. 

 • Varselvågen i Halland

  Den här rapporten tecknar en bild av den kraftiga konjunkturnedgång som drog in över Sverige hösten 2012 och manifesterades i en våg av varsel. För att mer exakt skapa en bild av lägets allvar, analyseras och jämförs 2012 års varsel med de sju föregående åren. Avslutningsvis presenteras en rad åtgärder som bör sättas in snarast för att motverka ett framtidsscenario med varaktig massarbetslöshet. 

 • Varselvågen i Västra Götaland

  Den här rapporten tecknar en bild av den kraftiga konjunkturnedgång som drog in över Sverige hösten 2012 och manifesterades i en våg av varsel. För att mer exakt skapa en bild av lägets allvar, analyseras och jämförs 2012 års varsel med de sju föregående åren. Avslutningsvis presenteras en rad åtgärder som bör sättas in snarast för att motverka ett framtidsscenario med varaktig massarbetslöshet.  

 • Bemanningsbranschen i Västsverige – Fackliga erfarenheter

  Bemanningsbranschen har blivit ett bestående inslag på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas intresse av att hyra in arbetskraft ökar. De som arbetar inom branschen ska ha rätt till skälig lön, goda arbetsvillkor, en sund arbetsmiljö och kompetensutveckling. Den här rapporten samlar praktiska erfarenheter om hur de ska få det. 

 • Ny rapport om bemanningsbranschen i Västsverige

  För 20 år sedan blev personaluthyrning tillåten i Sverige. En ny rapport från LO i Västsverige kartlägger bemanningsbranschen i Västsverige och syftar till att skapa en fördjupad förståelse av branschens villkor. Målet är att hitta nya sätt att arbeta fackligt gentemot branschen och att skapa ett bättre arbetsliv för inhyrd personal. Läs hela rapporten i sin helhet här. 

Sida 2 av 212