020560056 ring fackets hjälptelefon

Rapporter

Här finner du våra rapporter i pdf-form som går att ladda ner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Sveriges jämställdhetsbarometer 2017

  LOs jämställdhetsbarometer 2017 innehåller uppdaterad statistik om viktiga jämställdhetsfrågor i arbetslivet och familjelivet. I år har LO valt att göra en fördjupad analys av villkoren i föräldraskap, hushållsarbete och att möjligheten att kombinera arbete och familj. LOs viktigaste slutsats är att jämställdhetspolitiken måste vara klassmedveten. Sveriges jämställdhetsbarometer 2017

 • Många missar chansen till extra föräldrapengar

  Pressmeddelande: I Hallands län har endast 7 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 83 procent. I Västra Götalands län är motsvarande siffra endast 9 procent av papporna och 84 procent av mammorna. Om man tittar på hela landet är den endast 8 procent av papporna som tar ut hela ersättningen. Detta visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • Integration är en fråga om jobb och utbildning

  19 oktober deltog LO-distriktet på Integrationsforum i Göteborg. Ombudsman Martin Karlsson föredrog LOs syn på de viktigaste vägarna för nya svenskars väg in i arbetslivet. Det handlar om att validera yrkeskunskaper, klara gymnasieexamen och yrkesutbildning och få snabb hjälp med språket.

 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  Kvinnor i arbetaryrken tjänar närmare 5 000 kronor mindre per månad än vad den officiella statistiken anger. Den faktiska lönen för arbetarkvinnorna var år 2013 i genomsnitt 17 500 kronor i månaden, inte 22 200 kronor som den officiella statistiken säger. Det visar årets upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Västra Götaland

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Hallands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Bara en av tre som går ut yrkesprogrammet får jobb i Halland

  Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Bäst i Halland är elever som gått industriprogrammet där 60,7 procent av eleverna fått ordentligt fäste på arbetsmarkanden efter ett år. Men så ser det tyvärr inte ut på alla yrkesprogram. Det presenterar LO i en ny sammanställning av de gymnasiala yrkesprogrammen. 

 • Bara en av tre som går ut yrkesprogrammet får jobb i Västra Götaland

  Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Bäst i Västra Götaland är elever som gått byggprogrammet där nästan 60 procent av eleverna fått ordentligt fäste på arbetsmarknaden efter ett år. Men så ser det tyvärr inte ut på alla yrkesprogram. Det presenterar LO i en ny sammanställning av de gymnasiala yrkesprogrammen. 

 • Arbetsmiljön i Hallands län 2009-2013

  Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll.  

 • Arbetsmiljön i Västra Götaland 2009-2013

  Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll. 

 • Alliansens oenighet om utanförskapet

  I förra valet gick Alliansen till val på att minska utanförskapet. En ny rapport från LO-distriktet i Västsverige visar att begreppet använts på så olika sätt att utanförskapets omfattning varierat från 200 000 till över 1,5 miljoner personer. 

 • Slopa Fas 3 inför plusjobb - Halland

  Trots att Riksdagen 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Hallands kommuner fanns 870 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.  

 • Slopa Fas 3 inför plusjobb - Västra Götaland

  Trots att Riksdagen 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Västra Götalands kommuner befann sig 6 351 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.  

 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Västra Götaland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män,skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete. Då är arbetslösheten låg. Full sysselsättning är dock inte en tillräcklig målsättning; sysselsättningen måste också vara hög och jämnt fördelad bland kvinnor och män, oberoende av klassbakgrund, svensk och utländsk bakgrund, ålder och funktionsförmåga.  

 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Halland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män,skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en avförutsättningarna för att nå full sysselsättning. Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete. Då är arbetslösheten låg. Full sysselsättning är dock inte en tillräcklig målsättning; sysselsättningen måste också vara hög och jämnt fördelad bland kvinnor och män, oberoende av klassbakgrund, svensk och utländsk bakgrund, ålder och funktionsförmåga.  

 • Investera i skola, vård och omsorg i Halland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 1 650 jobb i Hallands län.  

 • Investera i skola, vård och omsorg i Västra Götaland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 8 700 jobb i Västra Götalands län.  

 • Bostadsbrist i 5 av Hallands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Halland ökat från två till fem kommuner år 2013, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. Mellan 2000-2013 ökade befolkningen i Halland med i snitt 2 400 personer om året. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.  

 • Bostadsbrist i 57 procent av Västra Götalands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Västra Götaland gått från 5 kommuner till 28 kommuner år 2013. Det motsvarar 57 procent av kommunerna i länet, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.  

Sida 1 av 212