020560056 ring fackets hjälptelefon

Bättre arbetsmiljö-folder 2016

I denna folder finns de arbetsmiljöutbildningar som LO-distriktet, ABF, Viskadalen och Afig erbjuder under år 2016.


Publicerad Uppdaterad

Byggare tittar uppåt
Foto: Lars Forsstedt

Se årets folder här.