020560056 ring fackets hjälptelefon

Jobbtipset – Frågeformulär

Facket i skolan Har du koll på på dina rättigheter? Testa dína kunskaper om lagar och regler på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jobbtipset – Frågeformulär

Har du koll på på dina rättigheter? Testa dína kunskaper om lagar och regler på arbetsmarknaden.