020560056 ring fackets hjälptelefon

Boka försäkringssamtal

Har du pengar att hämta? Hitta dina gömda pengar! Få kännedom och kontroll över ditt försäkringsskydd så att du inte går miste om ersättning du har rätt till.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Få mer kunskap om dina försäkringar

För några år sedan tog LO och medlemsförbunden initiativ till en satsning för att öka kunskapen kring våra försäkringar. Anledningen var att alltför många medlemmar gick miste om ersättningar på grund av att man inte känner till sitt försäkringsskydd. LOs målsättning är att alla anställda ska få en genomgång av sina försäkringar varannat år.

Vad är ett försäkringssamtal?

Ett försäkringssamtal är ett samtal där du tillsammans med en av fackets försäkringsinformatör, och med stöd av en så kallad checklista går igenom de försäkringar du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund. Om det under samtalet kommer fram att det finns anledning att göra en anmälan och ansöka om ersättning ur någon av försäkringarna, så får du naturligtvis även hjälp med detta.

Boka försäkringssamtal här